privacybeleid fritz-kulturgüter gmbh

Informatie Gegevensprivacy

Met het volgende willen we u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in de context van onze website (www.fritz-kola.nl).

Eigenaar

fritz-kulturgüter GmbH
Spaldingstrasse 64-68
20097 Hamburg
Tel: +49 (0)40 / 219071690

Managing Directors: Mirco Wolf Wiegert en Winfried Rübesam

Verantwoordelijke gegevensbescherming

Tobias Mauß

Mauß Datenschutz GmbH

https://datenschutzbeauftragter-hamburg.de/

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

Telefoon: 040 / 999 99 52-0

E-mail: datenschutz@datenschutzbeauftragter-hamburg.de

A. Algemene informatie over gegevensverwerking

De bescherming van uw persoonsgegevens tijdens de verwerking die volgt op uw bezoek aan onze website www.fritz-kola.nl staat bij ons hoog in het vaandel. Met het onderstaande willen we u informeren over hoe uw gegevens worden verzameld, elektronisch opgeslagen en verwerkt.

1. Persoonsgegevens

Conform artikel 4 (1) AVG betekent „persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Dientengevolge zijn persoonsgegevens gegevens over u. Dit omvat, onder andere, gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, naast uw locatie, IP-adres of bankgegevens. Openbaarmaking van persoonsgegevens is niet vereist om van onze homepage/website gebruik te maken. Echter, in bepaalde gevallen kunnen we u naast om andere informatie, om uw naam en adres vragen om een contract of voorlopige overeenkomst tussen u en ons of tussen gebruikerspartijen op te stellen zodat we de verzochte diensten kunnen leveren.

2. Verwerken van persoonsgegevens

We verwerken alleen persoonsgegevens van onze gebruikers indien dit nodig is om de website correct te laten werken en voor de levering van onze content en diensten. Uw persoonsgegevens worden alleen regelmatig verwerkt nadat uw als gebruiker uw toestemming hebt gegeven.

Dit is niet van toepassing, onder een uitzondering, wanneer de opslag en verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan, noodzakelijk is voor technische redenen of vereist is om operationele redenen (bijv. voldoen aan contractuele overeenkomsten, IP-adres). Overige gevallen worden hieronder in de beschrijvingen van de respectievelijke opslagprocedures opgesomd.

3. Overdracht van persoonsgegevens aan derden en ontvangers

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen aan andere ontvangers of derden zonder uw toestemming vooraf.

FRITZ-KOLA draagt uw gegevens niet over aan derden tenzij FRITZ-KOLA wettelijke verplicht is de gegevens openbaar te maken.

De persoonsgegevens worden alleen verzameld en overgedragen aan overheidsorganen en publieke autoriteiten die gerechtigd zijn de gegevens te ontvangen in het kader van relevante wetten, of voor zover we dit verplicht zijn door een gerechtelijk bevel.

FRITZ-KOLA draagt uw gegevens niet over aan derden tenzij deze externe dienstverleners zijn die namens FRITZ-KOLA diensten verlenen. Wij verplichten onze werknemers en dienstverleners om de vertrouwelijkheid te bewaren en persoons- en bedrijfsgegevens die aan ons wordt verzonden te beschermen.

In sommige gevallen gebruiken we extensies van derden. In deze gevallen kan het voorkomen dat persoonsgegevens automatisch worden verzonden of overgedragen. De aard, de mate, het doel en de duur van deze verwerking van persoonsgegevens kan per geval verschillen. In ieder individueel geval controleren we daarom precies welke externe diensten op onze website gebruiken en of hierbij een overdracht van persoonsgegevens betrokken is. We nemen deze gegevensverwerking op in dit privacybeleid conform de vereisten.

De overdracht van persoonsgegevens van ons aan derden vindt plaats in de gevallen die we afzonderlijk opsommen.

4. Automatische verzameling van technische gegevens (serverlogbestanden)

Iedere keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem waarmee deze toegang wordt verschaft. Onze webserver schrijft standaard foutlog- en toegangslogbestanden.

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet opgeslagen met andere persoonsgegevens.

De volgende gegevens worden opgeslagen om organisatorische en technische redenen:

De juridische basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is ons legitiem belang conform artikel 6 (1) (f) AVG.

De (tijdelijke) opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website aan de computer van de gebruiker te presenteren. Daarom moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie of langer worden opgeslagen.

We evalueren deze technische gegevens om onze aanwezigheid op het internet verder te optimaliseren en om onze website nog aantrekkelijker te maken. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer vereist zijn voor het doel waarvoor ze waren verzameld.

Deze technische gegevens worden automatisch na 14 dagen verwijderd. De verzameling van de gegevens voor de levering van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is vereist voor de werking van de website. Dientengevolge kan de gebruiker hier geen bezwaar tegen maken.

5. Verwerking van IP-adressen

In de volgende gevallen verwerken we de IP-adressen van bezoekers aan onze website.

IP-adressen zijn unieke numerieke adressen die uw computer gebruiken om gegevens over het internet op te halen of te verzenden. Normaliter weten we niet wie er achter een bepaald IP-adres zit en kunnen we de gegevens niet toewijzen aan een persoon die we specifiek kunnen identificeren.

Uitzondering: u levert tijdens uw gebruik van de website vrijwillig een e-mailadres of andere gegevens aan waarmee we u kunnen identificeren. Daarnaast kunnen we u identificeren wanneer we gerechtelijke stappen tegen u ondernemen (bijvoorbeeld ingeval van aanvallen op onze website) en we in de loop van het onderzoek achter uw identiteit komen. Normaliter hoeft u zich geen zorgen te maken over onze mogelijkheid de volgende gegevens toe te wijzen aan een persoon die specifiek kan worden geïdentificeerd.

6. Beoogd doel

FRITZ-KOLA verwerkt de persoonsgegevens die u online aanlevert alleen voor de doelen zoals beschreven in Sectie B hieronder en binnen het kader van de wettelijke basis zoals voor elk geval aangegeven.

B. Verwerken van persoonsgegevens door het bedrijf

Fritz-kulturgüter GmbH

Verstrekking van de website

Verstrekking van de website www.fritz-kola.nl aan alle gebruikers en bezoekers

1. Verwerking van uw IP-adres door de webserver

Om technische redenen kunnen diensten op het internet alleen worden gebruikt wanneer u uw IP-adres openbaar maakt. Het adres wordt verwerkt door de webservers die de websites aanbieden. De vereiste verwerking voor de verstrekking van onze webpagina’s is niet anoniem.

2. Versleutelde overdracht

De gegevens die u in het publieke gedeelte van onze website invoert, worden niet versleuteld wanneer ze aan ons worden verzonden. Als gegevens onversleuteld worden verzonden, kan niet worden uitgesloten dat derden deze gegevens kunnen lezen. Houd dit in gedachten en stuur ons geen gevoelige of vertrouwelijke informatie via het publieke gedeelte van onze website.

3. Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch informatie naar ons verzonden.

De FRITZ-KOLA-website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die in de browser of door de browser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Sommige cookies die we gebruiken worden na het sluiten van de browser verwijdert (zogenaamde session-cookies). We gebruiken geen permanente cookies. We gebruiken de volgende cookies:

Iedere keer dat u onze website bezoekt, informeren we u over ons gebruik van cookies en kunt u door toestemming te geven/weigeren, bepalen of u ze wilt accepteren of niet.

Wanneer u onze website bezoekt, informeren we u door middel van een informatiebanner of een soortgelijk venster over ons cookiegebruik voor analysedoeleinden en wordt er verwezen naar dit privacybeleid.

Uw weigering om cookies te accepteren, kan leiden tot een beperkte functionaliteit van de website.

De juridische basis voor het verwerken van persoonsgegevens d.m.v. session-cookies die om technische redenen zijn vereist is Artikel 6 (1) (f) van de AVG.

De juridische basis voor het verwerken van persoonsgegevens d.m.v. andere cookies is uw toestemming conform Artikel 6 (1) (a) van de AVG.

De juridische basis voor het verwerken van persoonsgegevens d.m.v. andere cookies voor analyse-doeleinden wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven is Artikel 6 (1) (a) van de AVG. De cookies blijven 2 jaar geldig.

We gebruiken cookies die om technische redenen vereist zijn, zoals session-cookies, om inlogsessies te beheren en te beveiligen.

We gebruiken soms ook cookies die niet vereist zijn voor technische redenen. Dit zijn analysecookies.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en diens content te verbeteren. Analysecookies stellen ons in staat te ontdekken hoe de website wordt gebruikt zodat we de website continu (als volgt) kunnen optimaliseren.

3. Google Analytics

Om uw gebruikersgedrag vast te leggen en te evalueren, gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies. De informatie die het cookie over uw gebruik van de website genereert, wordt meestal naar een van Google’s servers in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt voor opslag geanonimiseerd. Deze anonimisering wordt door Google uitgevoerd in de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractuele-partnerstaten van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Voor dit doel wordt Google Analytics op onze website gebruikt met de code “anonymizelp”.

Google gebruikt de bovenstaande informatie binnen het kader van de gegevensverwerking om ons te helpen uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over website-activiteit te genereren en andere diensten aan ons te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser verzendt als onderdeel van Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere Googlegegevens.

We mogen cookies alleen gebruiken als u toestemming geeft voor de verwerking en opslag van cookies.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics is te vinden via https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, bezoek https://policies.google.com/?hl=nl voor informatie over gegevensbescherming door Google.

Met deze verwerking streven wij rechtmatige belangen na in het bepalen van het succes van onze advertentiepogingen en de planning, het ontwerp en het beheer van deze pogingen, naast het trekken van conclusies over wie zich toegang verschaft tot onze website en hoe ze deze gebruiken om de behoefte aan verandering te bepalen om het gebruik van de website te verbeteren, nieuwe websites te ontwikkelen en waar mogelijk de omzetmogelijkheden van ons bedrijf te verbeteren.

De juridische basis voor deze verwerking is Artikel 6 (1) (a) tot (f) van de AVG.

4. Sociale media

FRITZ-KOLA gebruikt sociale media als onderdeel van haar advertentiepogingen in de vorm van statische koppelingen op sociale-mediasites zoals Facebook, Twitter en Instagram. In de zijbalk aan de rechter kant van onze website hebben we statische koppelingen opgenomen naar onze sociale-mediapagina’s, te weten Facebook, Twitter en Instagram. Ze hebben de vorm van knoppen die zijn gekoppeld aan statische koppelingen. Als u op een van de knoppen klikt, wordt u naar de onze overeenkomstige pagina op het respectievelijke sociale netwerk gebracht. Als u dit doet, wordt er geen content gedeeld en worden er geen persoonsgegevens verzonden naar de respectievelijke sociale netwerken.

5. Ontvangers van de persoonsgegevens

We dragen alleen persoonsgegevens aan derden over wanneer dit vereist is in het kader van de uitvoering van het contract of op basis van technische vereisten zoals voor het verzamelen van gebruikersgegevens wat vereist is om gebruikers in staat te stellen de dienst te gebruiken of ons in staat te stellen ze ervoor te factureren.

Persoonsgegevens worden aan de volgende ontvangers overgedragen:

a. Ontvangers van persoonsgegevens zijn bedrijven waarmee we contracten voor gegevensverwerking hebben gesloten:

b. Derden in het kader van de AVG zijn, bijvoorbeeld, bedrijven (zoals dienstverleners, advertentiepartners, bedrijven die cookies van derden gebruiken) waarmee we geen contracten voor gegevensverwerking hebben afgesloten.

Uw gegevens worden niet overgedragen aan andere ontvangers, tenzij u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Deze procedure is toegestaan op basis van Artikel 6 (a) en (f) van de AVG.

C. Rechten van betrokkenen

Als betrokkene hebt u de volgende rechten.

Als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u via de eerder vermelde contactinformatie contact met ons (de verantwoordelijke) opnemen. U kunt ons helpen uw verzoek te verwerken door een identiteitsbewijs aan te leveren zodat we uw verzoek kunnen koppelen aan een specifieke betrokkene. Neem gerust contact met ons op als u verder nog vragen hebt.

Recht van toegang tot persoonsgegevens van de betrokkene

Overeenkomstig artikel 15 van de AVG hebt u het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens. Als dit het geval is, hebt u het recht inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en overige informatie waarnaar Artikel 15 van de AVG verwijst.

Recht op rectificatie

Overeenkomstig artikel 16 van de AVG, hebt u het recht om van ons onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u ook het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op gegevenswissing

U hebt het recht van ons zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Wij zijn verplicht persoonsgegevens zonderonredelijke vertraging te wissen wanneer, gegeven dat aan de overeenkomstige voorwaarden van artikel 17 van de AVG is voldaan. Lees voor meer details artikel 17 van de AVG.

Recht op beperking van de verwerking

Overeenkomstig artikel 18 van de AVG hebt u het recht van ons onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking te verkrijgen.

Recht van bezwaar

Overeenkomstig artikel 21 van de AVG hebt u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig artikel 77 van de AVG hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Dit recht bestaat met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevensinbreuk maakt op de AVG.

Verstrekking van persoonsgegevens

Er bestaat geen wettelijke verplichting tot de verstrekking van uw persoonsgegevens.

Controleer deze gegevensbeschermingsbepalingen a.u.b. regelmatig.